විද්‍යා බාලන් ගැබ් ගනී.

ඉංදියානු සිනමා රසිකයින් ජනප්‍රිය තරුවල කලා කටයුතු ගැන වගේම ඔවුන්ගේ පුද්ගලික ජීවිතේ ගැනත් ලොකු උනන්දුවකින් ඉන්නේ.ඉතින් මේ උනන්දුවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න ඒ රටේ මාධ්‍යවේදීන් නිතරම මේ තරුවල කලා කටයුතු වහේම පුද්ගලික ජීවිතේ සමහර දේවල් ගැනත් හොයල ඒව මාධ්‍ය හරහා ප්‍රසිද්ධ කරනවා.මේ වගේ සිද්ධියක් නිසා බොලිවුඩයේ ඉන්න සුපිරි තාරකාවක් වන විද්‍යා බාලන් හා මාධ්‍ය වෙදීන් අතර ආරවුලක් සිදුවෙලා තියෙනවා.දිනක් විද්‍යා බාලන් මාතෘ රෝහලක් අසල සිටගෙන සිටිනව දකින මාධ්‍යවේදීන් ඇය ගැබ්ගෙන ඇතිබව පවසමින් අසත්‍ය ප්‍රචාරයක් මාධ්‍ය හරහා අරන් ගිහින් තියෙනව.මේකා අරංචි වූ විද්‍යා බාලන් එම මාධ්‍යවේදීන් හමු වී ඔවුන්ට බැන වැදී ඇතිබව බොලිවුඩ් ආරංචි මාර්ගවල සදහන් වෙලා තියෙනවා.