Dananjaya siriwardana

Dananjaya siriwardana ­01.කොහොමද ඉතින් මේ දවස්වල ජීවිතේ.මේ දවස්වල ටිකක් කාර්ය භහුලයි.සිල්ලර...

Read More

Sachini Ayendra

01.ඔබ කලා ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ද වෙන්නේ පාසල් යන කාලයේදීම නේද? ඔව් මම අවුරුදු 15දී විතර තමයි මුලින්ම...

Read More

pathiraja – ධර්මසේන පතිරාජ.

ධර්මසේන පතිරාජ. සිංහල සිනමවේ බඹර සලකුණ තැබූ සිනමා කරුවා ලෙස බඹරු ඇවිත් සිනමා පටයේ නිර්මාණකරුවා වන...

Read More