උදයකාන්ත වර්ණසූරියගේ බන්ධන ළඟදීම EAP මණ්ඩලයේ බන්ධන කියන්නේ නවසිය හැට හැත්තෑව ගණන්වල ගමක සිදු වූ සාම්ප්‍රදායික බලි තොවිල් ඇසුරින් නිර්මාණය වූ පර්යේෂණාත්මක කතාවක්. එ වගේ, Horror Film එකක්.

මේ සඳහා සිරිල් වික්‍රමගේ, හේමාල් රණසිංහ, දුලානි අනුරාධා, රවින්ද්‍ර යසස්, නිල්මිණි තෙන්නකෝන්, සුවිනීතා වීරසිංහ, සහේලි සතරසිංහ, ප්‍රියංකර රත්නායක, ලියෝනි කොතලාවල, සෝමවීර ගමගේ, කුමාර වඳුරැස්ස සහ විල්මන් සිරිමාන්න ඇතුළු පිරිසක් රංගන දායකත්වය ලබා දෙනවා.

වෙනස්ම අත්දැකීමක් ලබා දෙන මේ නිර්මාණයත් ප්‍රේක්ෂක ඔබට ඇතැම් සිනමාශාලාවලදී 3D තාක්ෂණය ඔස්සේ ද නැරඹිය හැකියි.