බැරක් ඔබාමා කියන්නේ ඇමරිකාව තුළ හිටපු ප්‍රභලතම ජානධිපතිවරයෙක්.ඔහු මේ වන විට විශ්‍රාමිකවයි සිටින්නේ.එසේ විශ්‍රාමිකව කාලය ගතකරන අතර ඔහු ඔහුගේ බිරිද වන මිචෙල් ඔබමා සමග අලුත් කටයුත්තකට සම්බන්ද වී ඇත.නමුත් එය දේශපාලන කටයුත්තක් නම් නොවෙයි.ඔවුන් ඉතා ප්‍රසිද්ධ net flix ආයතනය හා සම්බන්ධ වී ඇත.එම ආයතනය විසින් නිර්මාණය කරනු ලබන  tv searis, film, doqumentery සදහා නිෂ්පාදක්යෙකු ලෙස සම්බන්ධ වීමට ගිවිසුම් අත්සන්කර ඇත.මෙවන් දෙයක් සදහා ඔවුන් සම්බන්ද වීමට හේතුව ලෙස මාධ්‍යයට  ප්‍රකාශකර ඇත්තේ මිනිසුන් අතර සංවේදීතාව ඇතිකිරීම ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුව වන බවයි.