මත් සමාජ ජාලාවල ඉන්නවා.

ජෙනිෆර් ලෝරන්ස් කියන්නේ hunger games චිත්‍රපට මාලාව සමග හොලිවුඩය තුළ ජනප්‍රිය මට්ටමෙන් ඉහලටම පැමිණි රංගන ශිල්පිණියක්.ඒවගේම ඇය ප්‍රසිද්ධ වෙන තවත් හේතුවක් වන්නේ සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවි පිළිබදව ඇය අසුභවාදී ආකල්පයක් දැරීමයි.ඇය සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල නිතර ඇලී සිටීම නොසුදුසු දෙයක් ලෙස බොහෝ අවස්තාවන් වලදී සදහන්කර තිබෙනවා.නමුත් මෑතකදී ඇය සගරාවක් සමග කරන ලද සාකච්චාවකදී පවසා  ඇත්තේ ඇයත් සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවි වල සිටින බවයි.නමුත් ඇය වැඩි දුරටත් සදහන් කර ඇත්තේ එසේ සිටියත් ඇය කිසිවෙකුත් සමග ඒ ඔස්සේ කතාබහ නොකරන බවයි.